Máy tính đường ống bùn

Tính toán tổn thất vận tốc trên chiều dài đường ống của bạn

Tổn thất áp suất đường ống

Dạng đầu tiên tính toán áp suất hoặc tổn thất ma sát dọc theo một chiều dài nhất định của đường ống với đường kính bên trong xác định. Dạng thứ hai tính toán kích thước đường ống tối thiểu để hạn chế tổn thất áp suất đến một giá trị xác định.


Tổn thất áp suất / ma sát

Tốc độ dòng chảy trong ống:
Đường kính bên trong ống:
Chiều dài ống:
Vật liệu ống:
Tổn thất áp suất:

 

Kích thước đường ống tối thiểu

Tốc độ dòng chảy trong ống:
Chiều dài ống:
Vật liệu ống
Tổn thất áp suất tối đa cho phép:
Kích thước ống tối thiểu: