Dịch vụ cấp phép cho các dự án nạo vét

Các dự án liên quan đến nước, đường thủy, suối, khe nứt, hồ nước, bến du thuyền, đường bờ biển đều cần nhiều giấy phép của Chính phủ các cấp.

BẮT ĐẦU

Liên hệ với chúng tôi về kỹ thuật nạo vét, thiết bị, bơm và khử nước để
đáp ứng hợp đồng của bạn
yêu cầu.

Giấy phép nạo vét

Cần nỗ lực và lập kế hoạch lớn để có được giấy phép cho dự án nạo vét của bạn. Bất kỳ sai sót nào trên các tài liệu giấy phép có thể cần thời gian để sửa chữa sẽ làm trì hoãn dự án của bạn. Tốt nhất là sử dụng dịch vụ xin phép của chúng tôi để dự án của bạn được giao đúng hạn và đúng ngân sách cho các bên liên quan của bạn.
 

 • Kế hoạch lấy mẫu & phân tích
 • Tài liệu Môi trường
 • Kế hoạch nạo vét & thải bỏ
 • Bằng chứng về quyền lợi hợp pháp
 • Xác định hoặc Chứng nhận Nhất quán Liên bang
 • Nghiên cứu đặc tính trầm tích
Nạo vét cầu mưa

Giấy phép dự án đầu nguồn

Các cơ quan này quản lý việc tuân thủ quy định và cấp giấy phép cho dự án của bạn

 • Phòng Quy hoạch Thành phố / Quận & Đánh giá CEQA
 • Sở Y tế Môi trường Thành phố / Quận
 • Hạt Kiểm soát Lũ lụt Nước / Thủy lợi
 • Cục Cá & Trò chơi California
 • Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang về Chất lượng Quyền Nước / Bộ phận Nước
 • Ban kiểm soát chất lượng nước khu vực
 • Dịch vụ Thủy sản Biển Quốc gia
 • US Army Corps of Engineers
 • Ủy ban Duyên hải California
 • Đạo luật chính sách môi trường quốc gia
 • Ban khai hoang California
 • Dịch vụ Cá & Động vật Hoang dã Hoa Kỳ

 

Các dự án nạo vét yêu cầu giấy phép

 • Dự án Liên quan đến ổn định bờ hoặc kiểm soát xói mòn?
 • Yêu cầu loại bỏ cây cối hoặc thảm thực vật ven sông?
 • Tham gia trồng thảm thực vật ven sông?
 • Có ảnh hưởng đến thực vật bản địa, động vật hoang dã hay thủy sản?
 • Dẫn đến nước mưa xả ra rạch?
 • Chuyển hướng hoặc cản trở dòng chảy tự nhiên; hoặc thay đổi giường tự nhiên hoặc bờ của con lạch
 • Liên quan đến việc sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế bất kỳ cấu trúc hoặc lấp đất liền kề với con lạch?
 • Tham gia xây dựng bất kỳ cấu trúc nào tiếp giáp với con lạch
 • Liên quan đến việc tăng cường cá và động vật hoang dã, thiết bị và hoạt động thu hút hay thu hoạch?
 • Sử dụng vật liệu từ lòng suối (bao gồm nhưng không giới hạn ở đá tảng, sỏi, cát và mảnh vụn gỗ?
 • Yêu cầu thải bỏ hoặc lắng đọng các mảnh vụn, chất thải hoặc bất kỳ vật liệu nào có chứa mặt đường bị vỡ vụn, bong tróc hoặc mặt đất với khả năng vật liệu đó đi vào dòng
 • Liên quan đến việc xóa bất kỳ vật liệu nào khỏi luồng hoặc thêm phần lấp đầy vào luồng?
 • Tham gia phân loại hoặc lấp đầy gần con lạch?
 • Liên quan đến cầu hoặc cống?
 • Liên quan đến các đường ống tiện ích?
 • Tham gia vào một lĩnh vực rò rỉ tự hoại gần con lạch
 • Yêu cầu một giếng nước gần con lạch?
 • Tham gia vào công việc trong các vùng đất ngập nước ven biển lịch sử hoặc hiện có?
 • Lấy nước từ một con lạch để lưu trữ hoặc sử dụng trực tiếp trên đất không ven sông?
 • Yêu cầu các vật liệu nguy hiểm được tạo ra và / hoặc lưu trữ tại chỗ?
 • Liên quan đến một cuộc xáo trộn đất của năm mẫu đất
 • Tham gia vào một con lạch hoặc dòng suối với các loài được liệt kê là nguy cấp hoặc bị đe dọa?

 

Si nạo vét địa kỹ thuậtđiều tra te

Mục tiêu của điều tra địa kỹ thuật địa điểm nạo vét là để có được ước tính đầy đủ và chính xác nhất về vị trí và đặc điểm của vật liệu sẽ được nạo vét trong giới hạn của thực tế và thời gian và tiền bạc hiện có. Thông tin này sau đó phải được truyền đạt một cách dễ hiểu cho tất cả những người liên quan đến thiết kế, lập kế hoạch, dự toán chi phí và xây dựng dự án. Điều tra địa điểm để nạo vét bao gồm các nghiên cứu về tất cả thông tin hiện có sẵn có, khi cần thiết, được bổ sung bằng các điều tra địa vật lý và địa kỹ thuật dưới đáy (bao gồm lấy mẫu và thử nghiệm trầm tích và đá). Thuật ngữ “vật liệu nạo vét” đề cập đến vật chất được nạo vét từ một vùng nước, trong khi thuật ngữ “trầm tích” đề cập đến vật chất trong một vùng nước trước quá trình nạo vét. Thuật ngữ “trầm tích” và “đất” được sử dụng thay thế cho nhau trong sổ tay hướng dẫn này như được ngụ ý bởi định nghĩa của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM D 653) về đất là “trầm tích hoặc sự tích tụ rời rạc khác của các hạt rắn được tạo ra bởi sự phân hủy vật lý và hóa học đá, có thể có hoặc không có chất hữu cơ. ” Những dữ liệu này được tóm tắt trong một cấu hình dưới cùng về địa kỹ thuật ước tính. Tính hợp lệ của hồ sơ ước tính phụ thuộc vào loại và số lượng điều tra hiện trường được thực hiện cũng như kiến ​​thức và kỹ năng của người giải thích dữ liệu.

Những người và nhóm liên quan đến điều tra địa điểm cho các hoạt động nạo vét bao gồm kỹ sư địa kỹ thuật, nhà địa chất, kỹ sư môi trường, nhà sinh học, nhà ước tính, kỹ sư ven biển, kỹ sư dự án và các phòng thí nghiệm thử nghiệm thương mại. Các nhóm này có nền tảng kỹ thuật đa dạng, và mỗi nhóm có phương pháp điều tra, mô tả và phân loại trầm tích và đá bên trong riêng. Các mục tiêu và chiến lược điều tra hiện trường trong và giữa các nhóm này khác nhau và thường không chuyển tải thông tin cụ thể liên quan đến nạo vét. Phương pháp kiểm tra giữa các nhóm khác nhau cũng khác nhau. Do số tiền lớn sẽ tiếp tục được chi cho việc nạo vét, nên tất cả những người tham gia trong một dự án nạo vét cần phải hiểu về cơ sở lý luận của một chiến lược điều tra hiện trường, các mục tiêu của chiến lược và các phương pháp địa kỹ thuật thông thường cho điều tra địa điểm, lấy mẫu, thử nghiệm và phân tích dữ liệu.

Việc phát triển thực tế và thực hiện chiến lược điều tra hiện trường cho một địa điểm nạo vét liên quan đến việc đưa ra các quyết định để trả lời các câu hỏi cụ thể sau

a. Phạm vi điều tra phải là gì?

(1) Thông tin hiện có về tình trạng bề mặt tại khu vực có đủ không?

(2) Liệu một cuộc thăm dò địa vật lý có hữu ích không?

(3) Có cần lấy mẫu và / hoặc thử nghiệm tại các điểm thăm dò thực địa không?

(4) Nếu cần điều tra thực địa thì nên sử dụng bao nhiêu địa điểm thăm dò riêng lẻ?

(5) Địa điểm thăm dò nên đặt ở đâu?

b. Nên làm gì ở mỗi điểm thăm dò riêng lẻ?

(1) Có bao nhiêu mẫu và / hoặc thử nghiệm hiện trường nên được thực hiện theo chiều dọc?

(2) Loại mẫu và / hoặc thử nghiệm hiện trường nào nên được thực hiện?

(3) Sẽ sử dụng một hố khoan hay một hố thử nghiệm? Nếu một nhàm chán, những loại nhàm chán?

(4) Loại nền tảng công việc nào nên được sử dụng?

(5) Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nào nên được thực hiện trên các mẫu?

(6) Tất cả các mẫu sẽ được kiểm tra trong phòng thí nghiệm? Nếu không, tiêu chí nào sẽ được sử dụng để mô tả / phân loại chúng?

Thuộc tính trầm tích đáng kể

Các tính chất địa kỹ thuật của đất phải được thiết lập cho mỗi trầm tích lắng đọng trong lăng kính nạo vét để xác định khả năng nạo vét và các đặc điểm vị trí. Thuật ngữ “khả năng nạo vét” được hiểu là khả năng đào dưới nước, loại bỏ bề mặt, vận chuyển và lắng đọng trầm tích đối với các thiết bị, phương pháp và đặc điểm vật liệu tại chỗ đã biết hoặc giả định. Việc xác định các đặc điểm của lớp trầm tích đôi khi cần thiết để dự đoán hành vi của vật liệu nạo vét sau khi đổ (nghĩa là, thiết lập các mối quan hệ tỷ lệ ứng suất / rỗng hiệu quả để tính toán hành vi cố kết cho các tính toán dung lượng CDF dài hạn).

Các tính chất địa kỹ thuật của đất phải được thiết lập cho mỗi trầm tích lắng đọng trong lăng kính nạo vét để xác định khả năng nạo vét và các đặc điểm vị trí. Thuật ngữ “khả năng nạo vét” được hiểu là khả năng đào dưới nước, loại bỏ trên bề mặt, vận chuyển và lắng đọng trầm tích đối với các phương pháp thiết bị đã biết hoặc giả định, và các đặc tính của vật liệu tại chỗ. Việc xác định các đặc điểm của lớp trầm tích đôi khi cần thiết để dự đoán hành vi của vật liệu nạo vét sau khi đổ (nghĩa là, thiết lập các mối quan hệ tỷ lệ ứng suất / khoảng trống hiệu quả để tính toán hành vi cố kết cho các tính toán dung lượng CDF dài hạn).

BẮT ĐẦU

Liên hệ với chúng tôi về tư vấn nạo vét, thiết bị, bơm và khử nước để đáp ứng các yêu cầu hợp đồng của bạn.