Giám sát mức độ rung động của máy bơm

Giám sát định kỳ có thể cảnh báo người vận hành về các vấn đề tiềm ẩn.

Trang chủ » Những câu hỏi thường gặp » Giám sát mức độ rung động của máy bơm

Mức độ rung có thể được sử dụng để theo dõi tình trạng ổ trục và cung cấp một công cụ chẩn đoán tuyệt vời để bảo trì phòng ngừa. Cả hai máy đo gia tốc và bộ cảm biến di động được gắn cố định đều có thể được sử dụng để theo dõi những thay đổi trong tín hiệu rung khi thiết bị cũ đi. Khi các phép đo cơ bản được thiết lập trong điều kiện vận hành bình thường, việc giám sát thường xuyên có thể cảnh báo người vận hành các vấn đề tiềm ẩn.

Giá trị đường cơ sở điển hình

Mức độ rung có thể được sử dụng để theo dõi tình trạng ổ trục và cung cấp một công cụ chẩn đoán tuyệt vời để bảo trì phòng ngừa. Cả hai máy đo gia tốc và bộ cảm biến di động được gắn cố định đều có thể được sử dụng để theo dõi những thay đổi trong tín hiệu rung khi thiết bị cũ đi. Sau khi các phép đo cơ bản được thiết lập trong điều kiện vận hành bình thường, việc giám sát định kỳ có thể cảnh báo người vận hành về các vấn đề tiềm ẩn.

Đặt mức cơ bản giám sát bơm

Điểm thiết lập điển hình

Cũng như nhiệt độ, các chỉ số rung động có thể được sử dụng để kích hoạt cảnh báo hoặc tắt máy bơm. Các điểm đặt có thể cần được điều chỉnh theo các điều kiện xung quanh do môi trường vận hành tạo ra. Đối với các điều kiện công suất trung bình xấp xỉ với các tiêu chuẩn trên, các điểm đặt sau sẽ là tiêu biểu.

Giám sát độ rung của bơm